Wanyun Huarui

Wanyun Huarui

Contact us


Beijing Wan Yun Hua Rui Chemical Co., Ltd.

Address: Room 1807, Block B, Jiatai International, No.44, East Fourth Ring Road, Chaoyang District, Beijing

Tel: +86-10-85803786 / 65047112

Fax: +86-10-85801068 / 85711137

E-mail: wyhr18@wyhrhg.com

Website: www.wyhrhg.com

 

Qingdao Office

Warehouse Address: Qingdao Chengyang District Tieqi Hill Road 98

Sales Manager: Zhen Lin

Tel: +86-13401042104

 

Shenyang Office

Warehouse Address: No.46, North West Road, Tiexi District, Shenyang City

Sales Manager: Qin Fengwei

Tel: +86-13910049091

 

Shanxi Office

Warehouse Address: No. 43 Guanghua Street, Wanbailin District, Taiyuan City

Sales Manager: Fan Xiaoyan

Tel: +86-13513619512